• مدل
  • TEX12
  • مبرد
  • R22
  • رنج دما
  • 10+ ... 40- سانتیگراد
  • اکولایزر
  • 1/4 اینچ